Automatiser grunnlagsdataene i BIM-modellen

Har du noen gang fått tilsendt en BIM-modell som inneholder massevis av informasjon som er unødvendig for din rolle og oppgave, og som derfor bruker lang tid på å laste opp?

Vi er rimelig sikre på at du har opplevd det, og kanskje opptil flere ganger.

Under dette webinaret vil vår seniorkonsulent og tverrfaglige ekspert, Thomas Nyrud, ta deg gjennom Naviate Simple BIM, et verktøy som lar deg fokusere på akkurat de dataene og informasjonen du trenger i et byggeprosjekt.

Verktøyet lar deg blant annet:

  • Fjerne tomme parametere i IFC-filen
  • Finne parametere som ofte kan være vanskelige å identifisere
  • Fjerne elementer som gjør modellen tyngre
  • Lage templates for automatisering av arbeid

Dette er noe av punktene Thomas vil ta deg gjennom på fredag, og her vil han også vise hvordan du kan fjerne elementer som busker og biler for å gjøre modellen din lettere å håndtere.