Webinaaritallennus: Ajantasa-asemakaavahallinta Fiksulla

Webinaari tallennettu 1.3.2018

Ajantasa-asemakaavahallinta Fiksulla

Fiksu Kaavoitusohjelmaan on saatavissa ajantasa-asemakaavan tietokantapohjainen hallintajärjestelmä, jonka tietokanta perustuu KRYSP-projektissa laadittuun skeemaan. 

Fiksulla laaditut kaavat harmonisoidaan skeeman mukaisiksi aineistoksi ja samalla lisätään halutut alueet ominaisuustietoineen.

Aluekohteita ovat mm. kaavayksiköt ja erilaiset kaavamääräysalueet. Tietokannan tietoja voidaan lukea ulkopuolisiin järjestelmiin.

Katso webinaaritallennus: