RAKENTAMISEN LAKIMUUTOKSET 2025 ARKKITEHDIN NÄKÖKULMASTA - ARCO

Webinaaritallenne

KATSO TALLENNE

NÄE WEBINAARITALLENTEESSA, KUINKA ARKKITEHTITOIMISTO ARCOLLA ON VALMISTAUDUTTU TULEVAAN LAKIMUUTOKSEEN.

Suomessa 2025 voimaan astuva uusi rakentamislaki ajaa voimakasta muutosta kohti vähäpäästöisempää rakennusalaa. Uuden lainsäädännön myötä eri rakennusalan toimijoiden tulee sopeutua, asettaa omat hiilitiekartat ja ymmärtää suunnittelun vaikutukset päästöihin. Arcolla kestävyysajattelu on sisäistetty jo vuosia sitten.

Webinaarissa Arcon Principal Architect Marja-Liisa Honkanen ja Project Architect Stefan Ochsner kertovat, mitä prosesseja ja asioita Arcon uraa uurtavassa arkkitehtuurissa otetaan huomioon ja mitä valmisteluja heidän toiminassaan on tehty tulevia lakimuutoksia peilaten.

Huom! Webinaarin jälkeen rakentamislain aikatauluun on tullut muutoksia. Voit lukea muutoksista täältä.


WEBINAARIN SISÄLTÖ:

  • Mikä on arkkitehdin rooli projektin vähähiilistämisessä?
  • Miten kestävyysteemat sovitetaan tilaajan asettamiin raameihin?
  • Mitä on elinkaariajattelu arkkitehdin näkökulmasta?
  • Miten suunnitteluvalinnat vaikuttavat päästötasoihin?
  • Mitä on vähähiilinen, kestävä ja laadukas arkkitehtuuri?
  • Miten digitaaliset työkalut ja elinkaarilaskennan workflow sovitetaan arkkitehdin työhön?
  • Mitkä seikat ovat kestävässä rakentamisessa arkkitehdin näkökulmasta oleellisimpia kun mietitään arvoketjukumppaneita?
  • Miten vihreä siirtymä vaikuttaa rakennusmateriaalien valintaan projekteissa?

Webinaari on järjestetty yhteistyössä One Click LCA:n ja  Arco Architecturen kanssa

Täytä lomake katsoaksesi tallenne

SYMETRI_LOGO_RGB_NEG_WHITE_L

OTA YHTEYTTÄ
+358 9 5422 6500
info@symetri.fi