Tehosta Autodesk Inventorin käyttöä ja vähennä manuaalisen työn tarvetta

Työskennellessäsi Autodesk Inventorin kanssa, SOVELIA Inventor automatisoi usein toistuvia rutiineja, vähentäen manuaalisen työn tarvetta. Ohjelmisto auttaa suunnittelijaa mallinnustyön alkuvaiheesta aina valmistuspiirustusten julkaisuun saakka.

Tallennetussa webinaarissa käymme läpi mm. seuraavia toimintoja:

 • Ominaisuustietojen (iProperties) hallinta
  Miten SOVELIA Inventor auttaa varmistamaan, että tieto on oikeaa niin 3D-mallinnus- kuin piirustusympäristössäkin?
 • Kokoonpanotyöskentely
  Kokoonpanorakenteen ominaisuustietojen hallintaan tarkoitettu Property Grid tuo monipuoliset työkalut käyttöösi ja sen avulla voit hallita rakenteessa olevien komponenttien ominaisuustietoja, sekä julkaista toisioformaatit joko yksittäin tai useampi komponentti kerrallaan.

 • Ominaisuustietojen siirto mallista piirustukseen
  Monessa tapauksessa mallin ja piirustuksen ominaisuustietojen halutaan olevan samoja. MIten siirrät niin vakio- kuin käyttäjän määrittämien kenttien tietoja mallista piirustukseen?
 • Laskennat ja mittaukset
  Miten mittaat 3D-mallin mittaustoimintoja sisältävällä “Update Code” -toiminnolla?
 • Toisioformaattien (mm. PDF, AutoCAD DWG, DXF, DWF) luominen ja julkaisu
  Tähän tarkoitetut työkalut luovat automaattisesti halutut toisiotiedostot joko työasemallesi tai verkossa jaettuun kansioon.
Lataa .PDF esite.
Sovelia Inventor V1_RGB_POS Symetri_badge autodesk_platinum_partner