Välkommen till ett kostnadsfritt förmiddagsseminarium

Upplev kraften i ett obrutet flöde för anläggningsinformation

1 juni 2022 kl 08:30–13:00 | Elite Hotel | Luleå

Upplev kraften i ett obrutet flöde för anläggningsinformation
1 juni 2022 kl 08:30–13:00 | Elite Hotel | Luleå

Information är en av företagets viktigaste tillgångar. Vikten av struktur och en utarbetad strategi för informationshantering och systemstöd blir därför avgörande. Ett genomtänkt informationsflöde är en förutsättning för att kunna säkerställa hög kvalitet i all teknisk anläggningsinformation.

Det börjar med en tydlig kravställning till leverantörer gällande förväntad informationsleverans, för att sedan stödja en värdeskapande överlämning till drift/underhåll och ekonomi. Till stöd behövs ett IT-landskap som tar hänsyn till verksamhetsprocesserna samt verktyg som gör det möjligt att på ett effektivt sätt flytta information.

Datum: Onsdag 1 juni 
Tid: 08:30–13:00 
Plats: Elite Hotel | Storgatan 15 | Luleå

Vi diskuterar frågeställningar kring informationsstrategi och flöden för anläggningsinformation och berättar om hur andra kunder har adresserat utmaningen.

Seminariet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat. 

Vi avslutar med gemensam lunch.

Välkommen!


Anmäl dig genom att fylla i formuläret. Det går även bra att anmäla dig själv och en kollega.
Sista anmälningsdag är onsdagen den 18 maj.

Agenda

08:30–09:00 Morgonfralla & nätverkande
09:00–09:05 Välkommen
09:05–09:45 Vad betyder kvalitet i anläggningsinformation och hur uppnås den?
Anders Malmberg, TCG
09:45–10:00 Kundcase: Hur har andra verksamheter lyckats?
10:00–10:15 Fika
10:15–11:00 Vilket stöd ger SiteBase i informationsflödet och i IT-landskapet?
Mikael Lindqvist, SiteBase
11:00–11:10 Bensträckare
11:10–11:55 Vilka verktyg och erfarenheter finns för att effektivt kunna flytta och säkra informationsflöden?
Per Holmquist & Ulf Jonsson, Symetri
11:55–12:00 Summering
12:00–13:00 Gemensam lunch

 

Header eDM Plant Solution Seminar (980 × 380 px)-1

Anmäl dig här!