Se den inspelade webbvisningen 

På visningen :

  • får du information kring hur Landlord vidareutvecklas och nyttoeffekterna av det.
  • ser du hur det uppdaterade gränssnittet i Faciliate ser ut och hur det med ett ”Faciliate Skin” blir en ny modern presentation av formulär utifrån färg, form och font. 
  • ser du även hur startsidans utseende och symboler i menyer är uppdaterade. 

Faciliate är del i Symetris totalerbjudande Symetri Efficient Facility.

Fyll i formuläret så får du direkt tillgång till visningen och presentationen!

 

Namnlös design (1).png