Se den inspelade webbvisningen 

På visningen ser du:

  • mervärdet av att ha full koll på alla objekt i en fastighets utomhusmiljö och hur man samlar in, strukturerar och använder datan.
  • hur man får fram areor för olika typer av skötselytor t ex rabatter, gångar, gräsytor och lekplatser liksom antal skötselpunkter t ex träd, armaturer, papperskorgar och parkbänkar.
  • hur du enkelt filtrerar vad som grafiskt ska presenteras t ex hur mycket area som skall snöröjas inom en viss fastighet.
  • hur man kompletterar och förändra objekt t ex flyttar en parkbänk eller kompletterar information om ett träd.

FM ACCESS Outdoor är en del i Symetris totalerbjudande Symetri Efficient Facility.

Fyll i formuläret så får du direkt tillgång till visningen!

 

Namnlös design (1).png