Se inspelade webbvisningen 

På visningen ser du Symetris systemlösning för

  • Hur du kan spara mycket pengar genom att få ordning på garantier.
  • Hur du kan koppla ihop garantierna med förvaltningens olika processer för tillsyn och skötsel liksom avhjälpande och planerat underhåll. 
  • Hur du kan hantera entreprenadgarantier och avrop mot ramavtalsentreprenörer i enlighet med LOU. 

Avtal & Garantier är en av modulerna i Symetris IWMS-lösning.


Fyll i formuläret så får du direkt tillgång till visningen!

 

Namnlös design (1).png