Store sammenstillinger - gjort enkelt!

Webinar om simulering med SimSolid fra Altair

I dette webinaret om store sammenstillinger vil Wasim Younis og deg en introduksjon til mulighetene for simulering som finnes i SimSolid fra Altair.

Å bruke simulering i designprosessen kan spare både tid og redusere risikoen for mulige feil og mangler, fordi testing på et tidlig tidspunkt sikrer kvaliteten på modellen. 

Vanligvis vil det å analysere store sammenstillinger og strukturer innebære å analysere bjelke(linje)element, skall(overflate)element og redusere antall komponenter i sammenstillingen. Ved å gjøre dette vil strukturen bli betraktelig forenklet, og kan også innebære at komponenter som er strukturell betydning blir ekskludert. Dette innebærer ofte mye ekstra og tidkrevende arbeid for å utvikle en modell som er egnet for analyse.

Med SimSolid fra Altair vil det være enkelt å analysere store modellen, uten å måtte forenkle modellen først. Meld deg på webinaret for å se hvordan!

I webinariet får du blandt annet vite mer om: 

  • Hvor enkelt det er å sette opp analyser i SimSolid, inkludert å lage sveiser. 
  • Hvordan SimSolid fungerer på fullt detaljerte storskalamodeller.
  • Hvor raskt SimSolid beregnerer og generer resultater.

Presentatør: Wasim Younis, Simulation Manager, Symetri 

NB! Webinaret holdes på engelsk

Se opptak av webinaret