Filutveksling i sanntid for bedre samarbeid og raskere fremdrift i byggeprosjekter

Når IFC-filer med armeringstegninger/-modeller og bøyelister fra RIB til entreprenør utveksles en dag i uka, er det mye verdifull tid som går tapt i prosjektene. Dette har blant annet Skanska kjent på, og nå ønsker de å gå helt bort fra IFC-utveksling i fremtidige byggeprosjekter.

Dersom byggingeniøren og entreprenøren benytter seg av skybaserte samhandlingsverktøy, derimot, kan entreprenøren hente ut ferdigstilt underlag fra verktøyet i det sekundet underlaget er klart til bruk.

BVBS-format for økt effektivitet og korrekte bestillinger på armering

BVBS er et digitalt filformat som støttes av de fleste kapp og bøy-fabrikkene i Norge. Hensikten med dette formatet er å sende bestillinger direkte til produksjon av armering.

I årets siste BIM-time vil vår seniorkonsulent, Bogdan Benta (RIB), og seniorrådgiver i Skanska, Geir Medalen (entreprenør), vise deg hvordan du oppretter en BVBS-fil og tilgjengeliggjør den for nedlasting og distribusjon til kapp og bøy-fabrikken.

Bogdan vil benytte Revit for 3D-armering og opprettelse av BVBS-filen, for så å legge den inn i samhandlingsplattformen BIM 360, slik at Geir kan eksportere den og legge den inn i Navisworks. Deretter vil han benytte underlaget for mengding og bestilling til armeringsfabrikken.

Fordeler ved å benytte samhandlingsverktøy og BVBS-formatet mellom RIB og entreprenør:

  • Entreprenør vil kunne hente ut underlag for konstruksjon så snart MMI-statusen er 400
  • Langt høyere effektivitet: Entreprenøren kan hente ut data i sanntid, og slipper å vente på den ukentlige IFC-utvekslingen
  • Færre feilkilder: BVBS-formatet kan sendes direkte til armeringsfabrikk, og flere produsenter har allerede tatt i bruk maskiner som leser BVBS selv for produksjon av armering