Bimfire Tools for å
bringe RIBr inn i BIM

BIM-timen 25.08.23, Opptak

Bimfire Tools

Bimfire Tools er et BIM-verktøy utviklet for branningeniører

Takk for at du meldte deg på webinaret som var 25.08.23. Digital brannsikkerhet med sikkerhetsinformasjon integrert direkte i BIM-prosessen er en smart og trygg måte å jobbe på.
I denne BIM-timen viste vi deg hvordan du kan optimalisere brannsikkerheten i prosjektene dine og redusere feil med Bimfire Tools - en kraftig Autodesk Revit-plugin og et BIM-verktøy utviklet for branningeniører. 

INNHOLD I BIM-TIMEN
Seniorkonsulent i Symetri, Niklas Strannefors, viste hvordan Bimfire Tools fungerer - og hvordan man går fra støvete brannverntegninger i PDF - til digitalt brannvern med oppdatert sikkerhetsinformasjon direkte i BIM-prosessen.

Ved å eie sine egne BIM-data får branningeniøren en tydeligere rolle i prosjekteringsteamet. Kvalitetskontroller og gjennomgang er forenklet når du arbeider i samme miljø som andre prosjektører. Koordinering og informasjonsutveksling vil bli mye mer effektivt, og feilkilder og dobbeltarbeid elimineres. Branninformasjon legges inn og oppdateres på ett sted av brannverneksperten selv. Dette er en betydelig gevinst for prosjektet som helhet. 

Se opptak av BIM-timen 25.08.23

kontakt

Per Ole Otterness farge, rund ramme

Per Ole Otterness

Director AEC Norway


+47 41 55 64 54
Niklas Strannefors

Niklas Strannefors

Senior Consultant


+46 (0)10 –203 80 04

SYMETRI_LOGO_RGB_NEG_WHITE_L

KONTAKT OSS
+47 22 02 07 00
info@symetri.no