Bærekraftig Prosjektering i Revit: Veien til mer informerte materialvalg

BIM-timen 22.03.24 kl 12:00 

Bærekraftig Prosjektering i Revit: Veien til mer informerte materialvalg

Valget av bærekraftige materialer er en viktig, men ofte tidkrevende del av prosjekteringsprosessen. Det innebærer å søke etter klimadata for hver bygningskomponent, finne tilhørende klimadata (EPD) i eksterne databaser og etablere et regnskap, og deretter sammenligne og vurdere ulike materialer for å ta de mest bærekraftige valgene. 

Vi i Symetri mener denne prosessen bør gjøres direkte i prosjekteringsverktøyet og har derfor utviklet Naviate Zero.  

I vår kommende BIM-Time 22. mars skal vi vise hvordan Naviate Zero benyttes i praksis. Vi vil gå gjennom hvordan verktøyet hjelper deg med å få en oversikt over klimagassutslippene knyttet til ulike materialvalg, samt hvordan det kan støtte deg i å ta informerte og bærekraftige beslutninger basert på CO2-fotavtrykk. 

Denne BIM-Timen passer for alle som arbeider med prosjektering i Revit og ønsker å fokusere på bærekraft i sitt arbeid.  

Vi håper du vil bli med oss for en lærerik BIM-time hvor vi utforsker mulighetene som ligger i å integrere bærekraft direkte i Revit, og hvordan det kan bidra til å forme fremtiden for mer miljøvennlige bygg og prosjekter.

Blogg: Bærekraft som konkurransekraft

Byggebransjen står for et betydelig fotavtrykk i form av klimagass-utslipp – i alle ledd av byggets levetid.

Fremover vil vi presentere 3 løsninger der vi har bærekraft i sentrum for nybygg & rehabilitering, sertifisering og sirkularitet.

LES MER

Meld deg på BIM-timen 22.03.24

kontakt

Caspar Risa Hansen

Caspar Risa Hansen

Customer Development Manager, AEC Norway


Mads Lohne transparent

Mads Lohne

Consultant Manager, AEC Norway


+47 922 922 07

SYMETRI_LOGO_RGB_NEG_WHITE_L

KONTAKT OSS
+47 22 02 07 00
info@symetri.no