Opptak fra BIM-timen 2018:

SE OPPTAK: Naviate tegningsproduksjon 

Vi går gjennom de ulike måtene å gjennomføre tegningsproduksjon på i Naviate. Vi viser deg hvordan du lettere kan sette opp mange tegninger på en gang, få de ut på tegning, plotte de og ta de ut på DWG og PDF.

NB. Dette er et opptak fra BIM-timen.
Webinaret varer ca 30 minutter.  

Fyll inn dine data for å få tilgang til opptaket: