Opptak fra BIM-timen 2019:

Effektivisering av symbolliste for Elektro- og VVS-installasjoner

 
Behovet for dokumentasjon i form av skjemategninger er et krav i alle prosjekter - og er et tidkrevende og nitidig arbeid. Gjennom Naviate er denne prosessen automatisert.
 
I dette opptaket fra BIM-timen får du noen gode eksempler fra prosjekthverdagen.
  • kanaler
  • kabelbroer
  • elektriske komponenter
  • rør
Dette webinaret passer for EL- og VVS-prosjekterende

NB. Dette er et opptak fra BIM-timen.
Webinaret varer ca 30 minutter.  

Fyll inn dine data for å få tilgang til opptaket: