Opptak av BIM-timen fra 9/11-2018:

Naviate Site & Landscaping - editere terreng

I dette opptaket fra BIM-timen 9/11-2018 viser vi deg hvordan editere terrenget før bygging og hvordan editere terreng for utgraving.  

Vi vil vise deg:

  • Verktøy for å bygge utomhus i Revit
  • Byggegrop, massebalanse m.m.

Webinaret passer for RIB-faget.

Opptaket varer ca 25 minutter.