Määrälaskennat Civil 3D:n ja Naviate Infrastructuren kanssa

Webinaarissa esitellään menetelmiä, joilla mallinnettujen infrakohteiden määrätietoja (lukumääriä, pituuksia, pinta-aloja ja tilavuuksia) voidaan laskea Civil 3D:n perustoiminnoilla. Lisäksi näytetään millaisia työkaluja Naviate Infrastructure tarjoaa näihin tehtäviin.