Opptak fra BIM-timen 2018:

Landskapsprosjektering i Revit  

 

Vi vil vise deg:

Våre kunder ønsker å benytte samme prosjekteringsverktøy for bygg og landskap. Dette vil gi langt bedre kontroll på utfordringer i grensesnittet mellom bygget og landskapet. Symetri har derfor utviklet en spennende landskapsmodul for Revit: Naviate Site & Landscaping. Modulen var en av våre største nyheter høsten 2018! 

Se opptak av vårt webinar hvor vi går gjennom  funksjoner og arbeidsmetodikk for : Dette webinaret passer for Landskapsarkitekter og Arkitekter

Dette vil vi presentere:  

  • Manipulering av Toposurface
  • Landskapsarbeid, plassere objekt, eksport, dele «Floors»
  • Jobbe med masser / massebalanse
  • Dynamisk høydesetting på «Floors», retning, grader, meter med mer.
Dette webinaret passer for Landskapsarkitekter og Arkitekter

NB. Dette er et opptak fra BIM-timen.
Webinaret varer ca 30 minutter.  

Fyll inn dine data for å få tilgang til opptaket: