Se den inspelade webbvisningen "En komplett lösning för ert ritningsarkiv"

På visningen ser du en ritningshanteringslösning som kan:

  • Samla er grafiska byggnadsinformation på ett centralt ställe.
  • Ajourhålla ritningar- och modeller på ett kostnadseffektivt sätt.
  • Presentera grafisk byggnadsinformation som planritningar, lägenheter, rum, utrustning mm.
  • Hantera områdena utanför byggnaden som träd, gräsytor och parkeringsplatser.
  • Koppla valda areor och utrymmen till hyreskontrakt med hjälp av visuella färgkodade filter. 
  • Och mycket mer.

Fyll i formläret så får du tillgång till visningen!

Namnlös design (1).png