Dette er fjerde del av fem webinarer som fokuserer på Autodesks nye skybaserte plattform Autodesk Construction Cloud.
 

Common Data Environment (CDE) – Data og prosesser på en og samme plattform


I denne BIM-timen retter seniorkonsulent Frode Thomas Isaksen fokuset på hvordan plattformen Autodesk Construction Cloud (ACC) gjør samarbeid mellom ulike fagdisipliner enklere, med størst vekt på designfase. Dette innebærer blant annet sammenstilling
av modeller, kontroll på publisering, endringer og kollisjoner med godkjenning og oppretting av saker.

I ACC kan alle fag jobbe i plattformen gjennom hele prosjektet, og du kontrollerer når ulike roller skal ha tilgang til modellen/tegningen du jobber med. Det vil si at både arbeidsmodellen/-tegningen så vel som offisielle versjoner ligger på samme sted, men med tilgangskontroll basert på hvilken fase i prosjektet du befinner deg i. 

Ved at alle prosjektdeltakere benytter samme plattform fra start til slutt, blir det enklere å holde kontroll på, og dele informasjon. For ikke å nevne vissheten om at riktig rolle har tilgang til rett informasjon til rett tid. For deg som jobber som entreprenør blir det også enklere å følge med på fremdriften i prosjektet, og du kan hente ut all informasjon du trenger underveis.

Her vil vi ta en nærmere gjennomgang av:

  • Modellkollisjoner og hvordan enkelt håndtere det
  • Endringsovervåking: Filtrér basert på hvilke endringer i prosjektet du trenger å få med deg
  • Automatisk publisering av tegninger/modell
  • Opprettelse av saker