Dette er tredje del av fem webinarer som fokuserer på Autodesks nye skybaserte plattform Autodesk Construction Cloud (ACC).
 

Mer kontroll i byggeprosjekter når alle jobber på samme plattform

 

I denne BIM-timen vil vi presentere hvordan de prosjekterende fagene, tiltakshaver og de som står ute på byggeplass kan optimere arbeids- og informasjonsflyten seg i mellom i prosjekter.

Her vil fokuset ligge på kontroll av informasjonsdeling fra start til slutt, ved at alle prosjektdeltakere bruker samme tegning og plattform hele veien. På den måten slipper dere dobbeltarbeid ved for eksempel å måtte generere nye tegninger, og det er heller ikke nødvendig å skrive ut tegninger underveis.

I løpet av ca. 30 minutter vil du blant annet se og lære:

  • hvordan du oppretter og bruker godkjenningsrutiner for optimal kontroll
  • hvordan du oppnår en god informasjonsflyt gjennom hele prosjektet
  • smarte funksjoner i Naviate for Revit for å forenkle eksport av PDF til ACC
  • konkret eksempel på overlevering fra prosjekterende til byggherre, for deretter å sende videre til byggeplass etter godkjenning

BIM-timen holdes av Frode Thomas Isaksen, Thomas Nyrud og Paal Edgar Haave.