Optimaliser alle ledd i byggeprosjektet med riktig verktøy

I den siste delen av BIM-timen med fokus på Autodesks skybaserte plattform vil du lære hvordan du kan benytte løsningen til å skape et godt samarbeid på tvers av ulike fagområder. Dette innebærer alle ledd fra byggherre og prosjekterende til utførende aktører.

Hvilke fordeler oppnår du ved å benytte et skybasert samhandlingsverktøy gjennom hele prosjektet?

  • BIM-manual som styringsmanual for prosjektet og kravstilling til leveranse
  • Nytteverdi og bruk av sammenstilt innsynsmodell
  • Full kontroll på saker under prosjektering, bygging og ved overlevering 
  • Effektiv arbeidsflyt med digitale sjekklister direkte på byggeplass
  • God oversikt på utestående saker ved overlevering til byggherre
  • Godkjent, strukturert og oversiktlig innsamling av FDV-dokumentasjon

Ønsker du å lære mer om dette temaet? Da anbefaler vi deg å se opptaket fra denne BIM-timen!