IFC-filer som inneholder duplikater, kolliderende elementer samt utdatert informasjon som krever dobbeltarbeid og feil som først oppdages ute på byggeplassen... Vi vil tørre å anta at dette ikke er helt fremmed for deg?

Vær sikker på at disse feilene plukkes opp på rett tidspunkt med regelsjekker i Solibri

Alle fagdisipliner må kontrollere egne modeller før overlevering, men det er ikke alltid lett å vite hva man faktisk må kontrollere. I denne BIM-timen viser vi deg hvordan du velger riktig regelsjekk og tilpasser dem til dine behov for ulike byggeprosjekter. Her vil vi blant annet gå gjennom duplikat- og kollisjonskontroller, og vise hvordan du kan utføre regelsjekker på filer du mottar fra andre disipliner.

Når man mottar et oppdatert underlag fra en annen disiplin, får man som oftest også en endringslogg over hva som har endret seg siden sist. Det er ikke alltid at denne endringsloggen reflekterer alt som faktisk har skjedd. Ved å kontrollere det nye underlaget mot tidligere versjoner, kan du til enhver tid være sikker på at du har full oversikt over faktiske endringer.

Hvem er dette webinaret relevant for?

Alle som jobber med tverrfaglige byggeprosjekter vil ha god nytte av å delta, da du vil lære hvordan du kontrollerer at både dine egne modeller og filer du mottar fra andre fagdisipliner ikke inneholder feil.

Du kan benytte Solibri uavhengig av om du bruker ArchiCAD, Sketchup, Revit, Tekla eller et annet verktøy som kan produsere en IFC-fil av god kvalitet.

Hva er egentlig Solibri, og trenger jeg det?

Du kan på mange måter sammenligne verktøyet med en korrekturkontrollør av tekst du har skrevet i Word.

Ja, Word inneholder stavekontroll, men programmet er langt ifra intelligent nok til å si fra om du har en god setningsoppbygging, riktig tegnsetting eller om du har brukt «det» eller «der» feil. Så lenge du har stavet ordene riktig er Word fornøyd. På lik linje kan dette fort skje i verktøyet du bruker for å tegne et byggeprosjekt, hvor det viser seg at modellen inneholder duplikatobjekter, kolliderende elementer eller at den ikke er konstruert 100 % rett i henhold til kontrakten.

Du kan se på Solibri som korrekturleseren av IFC-filen din. Programmet lar deg sette opp regelbaserte sjekker av en modell og kontrollerer geometrien, dataen og informasjonen inne i selve modellen. I tillegg vil den kontrollere at den lever opp til forventet standard og kravdokumentasjon som er påkrevet i henhold til kontrakt.