OPPTAK BIM-TIMEN 2020

Fra SOSI til Revit med e-Torg og Naviate

Prosessen med innhenting av kartunderlag med informasjon før import til designverktøyet kan være en tidskrevende og langvarig prosess.

Denne prosessen kan automatiseres betydelig ved å benytte seg av funksjonalitet i programvaren sammen med tilbudet fra kartleverandører.

I dette opptaket av BIM-timen ser du hvordan  prosessen med å hente inn kartunderlag og bygninger fra Norkart e-Torg kan forenkles med teknologi.  

Vi vil vise dere:

  • Hvordan innhente grunnlagsdata fra E-torg
  • Korrekt georeferering
  • Generering av toposurface
  • Import av eksisterende bygningsmasse.

Denne BIM-timen passer for Arkitekter, Rådgivende ingeniører og Entreprenører.

Webinaret gjennomføres av Per Ole Otterness og Matthijs Lotter Homan.

NB! Dette er et opptak av "BIM-timen".  

Fyll inn dine data for å få tilgang til opptak av webinaret: