Hent ut riktig data direkte fra BIM-modellen med Autodesk Takeoff

 

Med Autodesks nye modul for mengdeuttak, har entreprenøren nå muligheten til å gå direkte inn i verktøyet og hente ut nødvendig data for kostnadsberegning av byggematerialer.

I denne BIM-timen vil vi gå gjennom den nye modulen, Autodesk Takeoff, og hvordan du enkelt kan benytte mengdeuttaket som underlag for kalkyle.

Hvilke muligheter finnes ved å benytte Autodesk Takeoff?

  • Modulen gir tilgang til mengdegrunnlag og det er mulig å bruke både modeller og tegninger som grunnlag.
  • Her ser vi på hva vi kan gjøre både med 2D og 3D for mengdeuttak. Hvilke muligheter finnes for mengdeuttak både i enkel 2D og ikke minst mengdeuttak direkte fra modell (3D).
  • Hva ligger i løsningen av muligheter for å kunne mengde grunnlaget som er tilgjengelig og hvordan strukturerer vi informasjonen.
  • Grunnlaget kan eksporteres slik at grunnlaget kan benyttes videre i for eksempel kalkyle.