Mer kontroll på mengder gjennom hele byggeprosjektet

Dette er andre del av fem webinarer som fokuserer på Autodesks nye skybaserte plattform Autodesk Construction Cloud.
 

I denne BIM-timen vil vi gå gjennom en av modulene i Autodesk Construction Cloud-plattformen; Autodesk Takeoff. Her vil seniorkonsulent i Symetri, Frode Thomas Isaksen, introdusere verktøyet og hvilke muligheter det gir deg i dine byggeprosjekter.

Hvilke muligheter finnes ved å benytte Autodesk Takeoff?

  • modulen gir tilgang til mengdegrunnlag og det er mulig å bruke både modeller og tegninger som grunnlag
  • lar deg bruke enkle 2D-tegninger, men også 3D-modeller, for å hente ut mengdegrunnlag
  • kan brukes til å holde kontroll på mengder utført av andre fag
  • dersom prosjekterende bruker Autodesk Takeoff for estimater, kan entreprenøren bruke samme underlag for sitt kalkylegrunnlag