Slik forhindrer du at brannvarsleren henger i løse luften

Alle modelleringsverktøy har koordinatsystemer med utgangspunkt i nullpunkt, eller origo, som alle fagdisipliner skal forholde seg til når man jobber med et byggeprosjekt.

Du er nok godt kjent med dette allerede, men definering av nullpunkt og BIM-koordinering ligger ikke alltids fremst i hjernebarken når man skal starte på et nytt prosjekt. Vi vet at denne tråden må plukkes opp med jevne mellomrom for å sikre at alle involverte jobber med samme utgangspunkt.

Når et felles nullpunkt ikke blir definert tidlig nok, eller at alle er informert om hva de skal forholde seg til, kan man fort ende opp med arbeid som i verste fall må gjøres helt på nytt. Med ventilasjonssystemer i gulvet, elektriske kanaler i hagen, brannvarslingssystem i løse luften og sikringsskap hos naboen, er det ingen tvil om at alle må jobbe med et felles definert nullpunkt.

Heldigvis er dette fullt mulig å oppnå! I denne BIM-timen vil vår seniorkonsulent, Thomas Nyrud, ta deg gjennom hvordan du lykkes med BIM-koordinering og definering av nullpunkt for optimale tverrfaglige samhandlinger. Thomas vil vise deg hvordan dette gjøres i Revit, og han vil svare på alle spørsmål mot slutten av webinaret.

Hvem er dette webinaret relevant for?

Alle som jobber med tverrfaglige byggeprosjekter vil ha god nytte av å delta, da dette er et tema som må børstes støv av i hukommelsen med jevne mellomrom.