BIM-akademiet: Bli best på BIM

Følg vårt spesialtilpassede kursopplegg!

Bli med på BIM-akademiet 

Flere og flere prosjekter stiller krav til BIM. Med Symetris BIM-Akademi vil du stille sterkere i konkurransen.
BIM-Akademiet består av to alternative kursløp innen BIM. De to modulene består av flere kurs, er praktisk rettet og viser deg hvilke krav du må stille til andre aktører i prosjektet for at du skal kunne dra nytte av BIM.

Følger du hele løpet med Kursløp I vil du ikke bare få grunnleggende kompetanse på BIM, men også lære hvordan du kan bruke modellene til din fordel gjennom kunnskap i ulike programvarer.

Kursløp II består av to kursmoduler som gir deg en innføring i to sentrale programmer innen BIM.

Etter gjennomført kurs kan du velge å sertifisere deg via Building Smart, se mer informasjon her. Det koster kr. 400,- for medlemmer og kr. 800,- for ikke-medlemmer. Før kursstart vil vi sørge for at du er registrert for sertifisering, så velger du selv om du tar den eller ikke.

bim-akademiet-kursforlop-2019

Har du spørsmål om BIM-Akademiet? Ta kontakt:

Margrethe Overn
Margrethe Overn
Kursansvarlig AEC