On demand: Oppstart av prosjektet med Infraworks  


Vi retter fokuset mot forprosjekt- og planfasen i infraprosjektet gjennom en webinarserie bestående av tre deler.

Vi starter med å se nærmere på hvordan du raskt kan få frem en virkelighetstro visualisering av ditt infrastrukturoppdrag ved hjelp av Autodesk Infraworks. Du setter på denne måten prosjektet i en naturlig kontekst som gir et mye bedre visuelt bilde og et bedre beslutningsunderlag for prosjektet. 

Autodesk Infraworks er en del av AEC Collection.

Vi går vi gjennom:

  • Hvordan starte et infrastrukturprosjekt  
  • Hvordan implementere mer datagrunnlag for detaljprosjektering og større nøyaktighet
  • Hvordan skissere ideene i planfasen 

Fordelene du oppnår ved å se på BIM-timen:

  • Lær deg tips og triks 
  • Det er gratis og noe alle har tid til
  • Du stiller spørsmål og vi svarer deg online

Denne BIM-timen gjennomføres av Leif-Are Gundersen.