On demand: Detaljprosjektering innen infrastruktur

Vi retter fokus mot forprosjekt- og planfasen i infrastruktuprosjektet i en webinarserie bestående av tre deler. I denne BIM-timen vil vi vise deg hvordan du bruker Infraworksmodellen sammen med Civil3D.

Autodesk Infraworks og Civil3D er en del av AEC Collection.

Vi går vi gjennom:

  • Hvordan enkelt hente ut data fra Infraworksmodellen for videre detaljprosjektering i Civil3D 
  • Vegprosjektering med Civil3D 
  • Etablere en tverrfaglig samlemodell i Infraworks for visuell kontroll og oversikt. 

Fordelene du oppnår ved å delta på BIM-timen:

  • Lær deg tips og triks 
  • Det er gratis og noe alle har tid til
  • Du stiller spørsmål og vi svarer deg online

Denne BIM-timen gjennomføres av Leif-Are Gundersen.

Webinaret varer i omtrent 30 minutter.